Lojo Kalkverks Svenska Marthaförening

Vårens program

30.01.2018 kl. 13:31
Mötena börjar kl. 18.30, om inte annat meddelas, varannan onsdag, ojämna veckor. Nya och gamla marthor är välkomna på möten till Marthastugan.
Vattengymnastiken börjar 15.1.2018 till 23.4.2018. Vecka 8 sportlov.

31.1 Chrisse Bäckström, Laserteknik i hälsovården.
14.2 Årsmöte.
28.2 Lilla Teatern, Tove Janssons "Sommarboken".
14.3 Michaela Lönnblad, Reko och närmat, tillsammans med ungmarthorna.
17.3 Distriktets vårmöte i Degerby, kl. 13.00.
18.3 Marthornas kyrk söndag i Virkby kyrka kl. 13.00.
28.3 Brödauktion.
11.4 Folkdräkter med Gunilla Nummi.
25.4 Torsti Salonen, Lojo under krigstiden.
5.5 Förbundets årsmöte i Åbo.
5.5 Virkby vårdag.
9.5 Anita Storm, Giftfri vardag.
23.5 Grillfest med Ungmarthorna kl. 18.00.
30.5 Vårutfärd till Arboretum Magnolia kl. 17.00.
9.6 Rompetori, kl.9.00 - 15.00.
 
  • Eventuellt sommarutfärd till Hangö 
  • Virkbydagen
12.9 Höstens första möte. 
Kontaktuppgifter

Kontakt

Marthastugan
Marthastuguvägen 2,
08700 Lojo
(Virkby)

Gunilla Räikkönen
Ordförande
gunilla.raikkonengmail.com
050 662 44