Lojo Kalkverks Svenska Marthaförening

Hösten 2018

05.09.2018 kl. 11:05
Marthorna har sina möten på Marthastugan i Virkby på Marthastuguvägen. Vi träffas varannan onsdag, ojämna veckor. Möten börjar kl. 18.30 om inte annat meddelas. Vi skall minnas Zacharias Topelius, med en sång före möten.
8.9 Sommarresa till Hangö. Bussen startar från Lojo, Garvartorget 8.30.

10.9–26.11 Simgymnastiken börjar i Lojo simhall.

12.9. Höstens första möte: "Ordstäv och talesätt". Medlemmarna medverkar.

19.9. Styrelsens möte.

26.9. kl.18.00 Födelsedagsfest tillsammans med ungmarthorna.

10.10. Bingo. Alla tar en vinst med.

13.10. Martha distriktets matkulturmässa i Ekenäs.

17.10 kl. 18.00 Kungsvägen med Torsti Salonen. Postkort från K.vägen.

6.11 kl. 18.00 Svenska dagen firas i Åsvalla.  

7.11. Läsvärda böcker och författare. Bibliotekarie Helena Brenner berättar.

10.11. Marthadistriktets höstmöte i Pojo.

17.11. Marthaförbundets höstmöte i Helsingfors.
 
21.11. Ossi Mielonen visar bilder från Marthaföreningens 80 års kalas.

24.11. Lilla Teatern: Visor för full hals, med Erna Tauros och Bengt Ahlfors musik.

1.12. Julbasar i Marthastugan, kl. 13.00 - 15.00.  

5.12. kl. 18.00 Julfest tillsammans med Ungmarthorna

Ungmarthorna är hjärtligt välkomna på alla möten som här står skrivna. Det är en önskan av alla andra marthor. Förfrågningar: Ordförande Gunilla Räikkönen, tel. 050 66244 eller gunilla.raikkonen@gmail.com

Informatör: Irmeli Wikman, te. 050 3405089 eller Irmeli.wikman@gmail.com
Kontaktuppgifter

Kontakt

Marthastugan
Marthastuguvägen 2,
08700 Lojo
(Virkby)

Gunilla Räikkönen
Ordförande
gunilla.raikkonengmail.com
050 662 44