Lojo Kalkverks Svenska Marthaförening

Höstens program 2019

12.08.2019 kl. 10:28

Lojo Kalkverks svenska Marthaförening r.f.

Bästa Martha och Ungmartha, kom ihåg:

"Försök att älska dina fysiska ofullkomligheter i stället  för att utplåna dem".

 

Program för hösten 2019. Möten börjar kl. 18.30 i Marthastugan, om inte annat meddelas;

- Om du vill delta i Marthaförbundets tillställningar,

  antingen söndagen den den 8.9 då det är

  marthagudstjänst i Åbo domkyrka, 30,00 €? eller till

  Helsingfors lördagen den 14.9 på Marthatorget,

  Senatstorget, så meddela om intresse genast, om

  du vill delta i båda tillställningarna eller bara den

  ena, till Guniilla Räikkönen, tel. 05066244.

-  Höstens första marthaträff, börjar onsdagen den

  11.9 med en resa till bl.a Wohls trädgård i Kyrkslätt.

                        - Välommen med -

- Söndagen den 18.8. kl. 16.00 - 18.00 firas Lojo

  sommar i Åsvalla, med Georg Malmst´n i ord och

  toner. Inträde 10,00 €.

-  Styrelsen möts måndagen den 2.9. kl. 17,00 i

   Marthastugan.

-  Om allt går som planerat, är det julbasar lördagen

   den 30.11.i Marthastugan.Snälla Martha, håll

   ögonen öppna för passliga lotteri vinster.

 

 

 

- Uppehåll din kondition på ett behagligt sätt!

  Simningsdatumarna i Lojo simhall är följande:

  Vi börjar 9.9.2019 - 2.12.2019. Lov vecka 42.

I programmet kan det ske förändringar. Kontakta ordförande Gunilla Räikkönen för mera information, tel. 050 66244 eller gunilla.raikkonen@gmail.com

Marthastugan i Virkby, adressen:

Marthastuguvägen 2

08700 Lojo

 

Nya och gamla medlemmar är hjärtligt välkomna med på Lojo Marthornas möten och

tillställningar.     

                        - Välkomna -

 

 

Kontaktuppgifter

Kontakt

Marthastugan
Marthastuguvägen 2,
08700 Lojo
(Virkby)

Gunilla Räikkönen
Ordförande
gunilla.raikkonengmail.com
050 662 44