Lojo Kalkverks Svenska Marthaförening

Höstens program 2023

27.12.2023 kl. 10:28

Lojo Kalkverks svenska Marthaförening.

Medlemsinformation om planerade händelser, redigerat: 27.12.2023.

Program för hösten 2023 Möten börjar kl. 18.00 i Marthastugan, om inte annannat meddelas.
Styrelsen träffas ofta kl. 16.00.

Styrelsen träffasdes i october och då pla -
nerades hösten i sin helhet. Medlemmarna får gärna komma med önskemål om resor och föreläsningar.

Augusti, 2023:

-  lördagen den 19.8, ungefär kl. 8.00 - 14.00.
   Virkbydagens försäljning i Virkby centrum.      
   Vädret var inte till allas behag.
      

-  Vi börjar simningen, måndagen den 28.8 kl. 16.30.
    Ledigt vecka 42. Sen forsätter simningen till den 
    27.11. Flere simmare önskas med.

September:

-   onsdagen den 13.9, det första mötet i martha
    stugan. Det var en spelkväll. Spelet heter "Vi
    träffas vid borgen". Många Marthor mötte upp.
    Kaffegrupp 1 serverade.     

-   onsdagen den 27.9, kl. 16.00, OBS klockslaget, får
    vi höra om svampar med Elisabeth Eriksson från
    Marthaförbundet.Tack Elisabeth! Kaffegrupp 2 
    serverar.

Oktober:

"Att hjälpa varandra, är ett vetenskapligt,
  beprövat sätt att bli lyckligare"!

-   söndagen den 1.10. Lojo 700 år på svenska.
    Alla svenska föreningar firar i Åsvalla. Lojo
    Kalkverks svenska Marthaförening understödde 
    tillfället med två lotterivinster.

-   onsdagen den 4.10, kl. 9.00, var det städnings -
    talko i Marthastugan.

-   onsdagen den 11.10, födelsedagskalas för alla
    Marthor på en gång. Vi blev underhållna av  sång
    och musik o.d.l. Kaffegrupp 3 + 4 serverade.

-   fredagen den 20.10, Ungmarthorna besöker "I love
    me" mässan i Helsingfors. De firar 20 års sam -
    varo.
    Bästa gratulationer av oss andra Marthor.

-   onsdagen den 25.10, möte med Schweta Singla.
    10.00 € per person. Det blev en "Må bra kväll". 

November:

-   måndagen den 6.11.kl. 18.00, firas Svenska dagen
    i Åsvalla med underhållning av Ami Aspelund.
    Där firades en traditionell fest i Svenska dagen
    anda och kvällen avslutades med Moders -
    målets sång.
    Susanne Sjöblom hedrades med kulturpriset
    2023. 
    Arrangör: Sektionen för Svenska dagen i Lojo med
    bidrag från Svenska kulturfonden.                           

-   onsdagen den 8.11, kl. 18.00, var det handarbets
    och hobbykväll inför julbasaren, samt en kläd
    bytar kväll.

-  lördagen den 11.11. ordnarde Västra Nylands 
   Martha-distrikt höstjippo i Svartå.  Det blev en
   glad eftermiddag. Tack Distriktet!


-  onsdagen den 22.11, kl. 18.00, sångafton med 
   Sune Berghäll.  Vi övarde julsånger.
   Kaffegrupp två: Kristel, Marita L och Tarja
   serverade.

-  fredagen den 24.11, kl. 19.00, teaterresa till Karis,
   Tryckeriteatern. "Hemvärn och och påssjuka" hette
   det teaterstycket. 
   Teaterstycket blev mycket omtyckt, "Något roligt
   i annars så oroliga tider i världen".

-  det funderades en aning på stipendiernas "vara
   eller icke vara".

-  onsdagen den 29.11, kl. 18.00, julfest i Martha -
   stugan. Inga julklappar, vi samlar istället in pengar
   för välgörenhet. Lucia tittade in, med en piano -
   spelar - kunnig kamrat. Det blev så stämningsfullt.
 
-   Bästa Marthor! Nu är det igen tid för alla möjliga 
    infektionssjukdomar. Så nu ska vi igen tvätta våra
    händer ofta och hosta i rockärmen, det där är vi
    ju vana med.

December:

-  lördagen den 2.12, kl. 13.00 julbasar i martha -
   stugan, tillsammans med de finska Martorna.
   Att tillsammans med de finska Martorna få sam -
   arbeta, är alltid lika givande.

-  lördagen och söndagen den 9 + 10.12, Gamla
   Tiders Marknad på kykplanen i Lojo.

-  Onsdagen den 13.12, kl. 18.00, Lucias kröning och
   de vackraste julsångerna i Lojo kyrka.
                        Välkommen med!

Kommande program, år 2023:
-   Stickweekend i Ramsdal, som Distriktet ordnade.
-   Lördagen den 11.11. Distriktets höstjippo ordnades
    i Svartå.

-   Glöm ej att tambur mattorna är tvättade år 2023,
     av Svenska Marthorna.

Ett ord på vägen, med tanke på det Nya Året 2024. Tanken är skriven i tidningen, Västra Nyland i december 1923, men kan mycket väl användas också nu:
God vilja. Huru vore det, om vi  i alla fall vande oss 
                 att litet oftare tala de vackra orden, de ord,
                 som lyfta och värma och ej de häftiga, 
                 bittra, som så lätt flöda ur vår penna och
                 över våra läppar och som såra och bränna
                 och ge bitande hatfyllda till svar?
                 (Ledare)

                 Gott Nytt År, 2024.

Januari, 2024:

-   måndagen den 8.1.2024, kl. 16.30, simningen 
    börjar i Jungfrukällan och slutar 29.4.2024.
    Kom med och förena "nytta med nöje"!                                                                                                           -   onsdagen den 17.1. Vårens första marthamöte.

I programmet kan det ske förändringar. Kontakta ordförande Gunilla Räikkönen för mera information, tel. 050 66244 eller gunilla.raikkonen@gmail.com.
Meddela också till henne, om du vill bli Martha!

Marthastugan i Virkby, adressen:

Marthastuguvägen 2

08700 Lojo

 

Nya och gamla medlemmar är hjärtligt välkomna med på Lojo Marthornas möten och tillställningar!    

                        - Välkomna -

 

 

Kontaktuppgifter

Kontakt

Marthastugan
Marthastuguvägen 2,
08700 Lojo
(Virkby)

Gunilla Räikkönen
Ordförande
gunilla.raikkonengmail.com
050 662 44