Lojo Kalkverks Svenska Marthaförening

Information för hösten 2022.

igår kl. 22:09
Information för hösten 2022.

Hej alla Lojo Kalkverksmarthor!

Lojo Kalkverks Svenska Marthaförening r.f.

medlemsinformation om planerade händelser, re -

digerad 28.9.2022

 

Augusti 2022:

-     måndagen den 15.8. kl. 16.30 började simningen

      i Jungfrukällan, Lojo simhall. 40,00 €/termin.

      Flere sim - gymnaster är hjärtligt välkomna med.

-     onsdagen den 17.8, kl. 17.00 höll martha -

       styrelsen möte i sin stuga.

       Höstens program fastslogs samt föreningens

       85 - års kalas.

September:

-     onsdagen den 14.9 i marthastugan, hösttermi -

      nens första föreningsmöte. Umgmarthorna

      planerar programmet för kvällen. Det blev

      en fin fest med ost och vin, där alla hade roligt.

      Med tacksamhet önskar seniormarthorna att

      få njuta av mera umgänge med Ungmarthorna.

-     Simningen:

       Mera om sim - gymnastiken:

      gymnastik-simningen kommer att fortsätta som

      förut under åren 2022  - 2023 och 2023 - 2024. 

      Första simningen måndagen den 15.8.2022,

      kl. 16.30 - 17.00, till måndagen den 4.6.2023.

      Ledigt måndagen vecka 42 höstlov, jullov

      28.11.2022 - 9.1.2023. Ledigt måndagen i vecka

      8, sportlov.

-      onsdagen den 28.9, kl. 16.00, bakar vi bröd

        Med Toni Rautakoski från Marthaförbundet.

        Observera klockslaget 16.00, föreningens

        möten börjar i allmänhert kl. 18.00. 

         Hushållsläraren Toni kommer redan tidigare 

         till oss, så välkomna kl.16.00.

-       torsdagen den 29.9, talkodag, städning av

        stugans vävkällare.

-       lördagen den 1.10, kl. 16.00, teaterresa till

        Svenska teatern i Helsingfors, med namnet

        "Själarnas ö".Tilausliikenne Lohjas buss startar

        från Virkby kors, kl. 14.15 och kör via Maxjoki

        till Garvartorget i Lojo. 40,00 € kostar resan.

        Föreställningen tar ung. 2,5 timmar. om du vill

        ha förfriskningar under pausen, får det baställas 

        på egen hand, det går säkert också att beställa

        före teatern. I Virkby kors är vi igen kl. 20.00 på

        kvällen. om du vill komma med så meddela mej

        Irmeli Wikman, tel. 050 3405089 eller 

        irmeli.wikman@gmail.com. Resan är gemensam

        med  Lojo svenska Seniorer. Betala åt kassören

        Mariann Rehnman. OBS: SISTA DAGEN ATT

        MEDDELA ÄR ONSDAGEN DEN 31.8.2022.

        Lördagen den 1.10, kl. 14.15, startar bussen

        från Virkby kors ovh kör via Virkby city till 

        Ojamo trafikljus till Garvartorget. Man får betala

        resan i bussen, om du inte redan gjort det. Och

        den som inte har biljett, får den i bussen.

         Förfriskningar under pausen kan man beställa

         på förhand från Svenska teatern, (har jag hört),

         tel. 09 61621411, ti - lö. kl. 12.00 - 18.00. eller

         svenskateatern.fi. - Väl mött -

-       onsdagen den 12.10, kl. 18.00 Lojo svenska

        Martha förenings 85 - års kalas i Marthastugan.

        Det bjuds på mat och underhållning. Anmälning

        till 85 - års festen senast 28.9, till Gunilla N.

        tel. 040 5628520.

        Alla medlemmar i Lojo Kalkverks svenska

        Marthaförening är välkomna, såväl juniorer som 

         seniorer.

-       onsdagen den 26.10, kl. 18.00 Marianne Lahti

        berättar om vilda växter som läkemedel.

        Obs Ungmarthor; det här brukar ni gilla. Kom

        med!

-       söndagen den 6.11, kl. 16.00 - 18.00 i Åsvalla.

        Vi firar Svenska dagen med teatern "Mitt och

        Ditt Och Mitt", 45 min. Årets svenska kulturpris

         i Lojo nejden delas ut. Du blir också bjuden på

        kaffe, te, saft och till det tilltugg. Alla hjärtligt

        välkomna. Mycket annat ordnas under Svenska

        veckan, så följ med annonsering.

-       onsdagen den 9.11, kl. 16.00, styrelsemöte i

        Marthastugan. 

-       onsdagen den 9.11, samkväm i marthastugan.

-       lördagen den 12.11, Virkbymarthorna ordnar

        höstjippo med Västra Nylands Marthadistrikt.

        Gästerna får göra en rundtur med buss till Lojos

        finaste sevärdheter, med guide. Eventuellt mat

        från Luxia.

        Deltagarna bör anmäla sej.

 -      onsdagen den 23.11, kl. 18.00 handarbeten.

-       söndagen den 27.11, kl. 19.00 Årets stora

        julkonsert i Tryckeriteatern, Karis. Den består av

        stämsång och duetter, orkester och fem laddade

        artister, med Thomas Enroth, Philip Järvenpää,

        Hele´ne Nyberg, Thomas Lundin, Susann

        Sonntag och Stephan Nyberh (Finlands svar på

         Christer Sjögren), skriver VN. Anmäla senast

         28.9 till Gunilla N. tel. 040 5628520, eller på

         mötet, onsdagen den 28.9.

          Pris 30,00 € per person, biljett och buss. 

-         onsdagen den 7.12, julfest i marthastugan.   

Händelser under år 2023:  

-        måndagen den 9.1  simgymnastiken fortsätter.

-        Vårens första marthamöte, onsadagen den 

         17.1.2023, kl. 18.00.

-        söndagen den 27.3.2023 deltar Marthorna i

         högmässan.     

 

Ungmarthornas program:

-   Ungmarthorna träffas i Marthastugan varje jämn

     vecka på helgfria onsdagar. Känner du för att 

    samlas med unga glada marthor, är du välkommen

    med. Meddela dej till Maritta Wasström.

 

Allmänt:

Det ursprungliga programmet kan förändras, beroende på t.e.x.restriktionerna eller föreläsarnas förhinder. Följ med de lokala tidningarnas föreningsspalter.

 

     Övrigt nytt:

-   Meddelande till kaffemarthorna; Martha tur - listan;

    Nu finns det sex grupper. Vid

    "större" tillfällen sammanslås två grupper.

     Mariann Rehnman kan informera om gruppernas

     sammansättning-'.

     Kaffe listan finns till påseende på Marthastugans

    anslagstavla. En ny lista skall snart se dagens ljus.

-   Lojo Kalkverks Svenka Marthaförening är med i 

    projektet att förfina Petter Forsströms park, till en

    sevärdhet. Gunilla Räikkönen är vår informatör.

-   Lojo fyller snart 700 år, året 2023. Evenemang

    önskemål emottas.

 

    Ekonomi:

-   tillkännagivande åt kaffemarthorna:

    Marthaföreningen betalar det som bjuds på mö -

    ten, mot ett kvitto, som kaffemarthorna ger åt 

    kassören. Men fortsättningsvis "kostar" kaffet en

    euro, som förut för varje medlem också kaffe -

    marthorna betalar.

-   medlemmarna får gärna komma med idéer och

    önskemål om föreläsningar på möten, resor och 

   exkursioner.

 

Årsmötets beslut:

-  På det konstituerande årsmötet, onsdagen den

   16.2.2022, fastställdes beslut om styrelsens sam-

    mansättning för åren 2022- 2024.

Ordförande:

*   Till ordförande valdes, Gunilla Räikkönen.

     1.a vice ordförande är Marianne Lahti.

Sekreterare:

*    Sekreterare Gunilla Nummi. Vice sekreterare Siv

     Holmström.

Kassör:

*    Kassör Mariann Rehnman. Vice kassör Marita 

     Lindroos.

Verksamhetsgranskare:

*    Verksamhetsgranskare är:  1. Elisabeth Kippila

      och Kristina Mielonen.

Ungmarthorna:

*    Ungmarthornas representant på styrelsemöten är

      Ungmarthornas ordförande Maritta Wasström,

      suppleant är Suzanne diRodi - Maukku.

Styrelsemedlemmar:

*    Styrelsens sammansättning:1. Ordförande

      Gunilla Räikkönen, 2. Sekreterare Gunilla

       Nummi. 3. Kassör Mariann Rehnman. 

       4.  Marianne Lahti, 5. Siv Holmström, 

        6. Marita Lindros, 7. Kerstin Vanhanen, 

        8. Maritta Wasström, 9. Maj -  Gret

            Wetserholm, 10. Benita Winberg, 11. Irmeli

            Wikman.

Medborgarkommitte´n:

 *       Representant i medborgarkommitte´n är Siv 

          Holmström.

Luciasektionens medlem:

*        Representant för luciasektionen är Gunilla 

         Nummi.

*        Representanter för fastighetskommitte´n är:

        1. Mariann Rehnman, 2. Gunilla Räikkönen och

         3. Gunilla Nummi, och 4. Kerstin Vanhanen.

Arkivarier:

*       Som arkivarie fungerar .1.Siv Holmström och 

        2. och Kristel Monthe´n.

Fotograf:

*      Kerstin Vanhanen.           

Skribent:

*   

Ansvarar för urklippsboken:

*

Distriktets representanter:

*       Gunilla Räikkönen och Gunilla Nummi fortsätter 

         som representanter på Distriktets och För-

         bundets årsmöten, med Maritta Wasström och

         Irmeli Wikman som suppleanter.

Kontakter:

-       Ordförande Gunilla Räikkönen hoppas att ni 

         kontaktar henne om ni har "något på hjärtat.

Ett önskemål om att hedra Bergsrådet Petter 

Forsströms grav, på hans födelsedag den 9.11. 

framfördes på mötet.

Kom ihåg Martha! När en Martha har blivit befodrad martha guld - eller stora silvermärket, skall det efter att marthan vill avgå från martha verksamheten, eller vid hennes död, märken återlämnas till Marthaförbundet. Detta på grund av att varje märke är personligt och kan inte bäras av någon annan eller ärvas.

Ett önskemål har framförts, vad beträffar "brödauktionen"! Eftersom föreningsmedlemmarna har minskat under de senaste åren, kunde man bjuda en vän eller granne med på auktionen, för att lättare få varorna sålda?

 

- Tag vara på er, bästa Marthor, tvätta händerna ofta

   håll avstånd från varandra och hosta i armvecket

   eller en näsduk, så får vi träffas igen! 

    Styrelsen/I.W.

I.W.
Kontaktuppgifter

Kontakt

Marthastugan
Marthastuguvägen 2,
08700 Lojo
(Virkby)

Gunilla Räikkönen
Ordförande
gunilla.raikkonengmail.com
050 662 44