Lojo Kalkverks Svenska Marthaförening

Information för våren 2023

31.08.2023 kl. 10:06
Information för hösten 2022

Hej alla Lojo Kalkverksmarthor!

Lojo Kalkverks Svenska Marthaförening r.f.

Information om händelser för hösten 2022 och våren 2023.

Medlemsinformation om planerade händelser, re -

digerad 11.8.2023.

Sammandrag av aktuella  jubileums år;

- Lojo Kalkverks svenska Marthaförening 85 år, 2022.
- Tidskriften, som först hette Husmodern och sedan   
   Martha och Martat på finska fyller 120 år, 2023.
- Ungmartorna firar 20.de verksamhetsår, 2023.
- Marthastugan har funnits 90 år, 2023.
- Lojo har funnits 700 år, 2023.
- Virkby kyrka har funnits 70 år, 2023.
- Marthaförbundets 125 - års jubileum, 2024.

   

Augusti 2022:

-     onsdagen den 17.8, kl. 17.00 höll martha -

       styrelsen möte i sin stuga.

       Höstens program fastslogs samt föreningens

       85 - års kalas.

   Simningen:

       Mera om sim - gymnastiken:

      gymnastik-simningen kommer att fortsätta som

      förut under åren 2022  - 2023 och 2023 - 2024. 

-      onsdagen den 28.9, kl. 16.00, bakade vi bröd

        Med Toni Rautakoski från Marthaförbundet.

        Vi fick lära oss att "älta" brödet med ny teknik.

        Tack fina Toni!

-       torsdagen den 29.9, talkodagen, städades

        stugans vävkällare med fint resultat. Tack till

        alla som deltog.

-       lördagen den 1.10, gjordes teaterresa till

        Svenska teatern i Helsingfors, med namnet

        "Själarnas ö". Teatern väckte stora känslor för

        de som deltog. Pjäsen beskrev om hur det var

         att vara kvinna förut, för de  som inte passade

         in i samhällets förväntningar.

         Ett tips för dem som besöker Svenska Teaterns

         restaurang; Man säljer "tapas" altså små

         smakbitar, samt kaffe och vin. Betalningen sker

         bara med bankkort.

-       onsdagen den 12.10, kl. 18.00 firades Lojo

         svenska Marthaförenings 85 - års kalas i

        Marthastugan.

        Det bjöds på mat och underhållning. 

        Alla medlemmar i Lojo Kalkverks svenska

        Marthaförening var välkomna, såväl juniorer

        som seniorer.

-       onsdagen den 26.10, kl. 18.00 Marianne Lahti

        berättade om vilda växter som läkemedel.

        Föreläsningen väckte stor entusiasm hos 

        medlemmarna. Tack Marianne L.

November:

-       söndagen den 6.11, kl. 16.00 - 18.00 i Åsvalla.

        Vi firade Svenska dagen med teatern "Mitt och

        Ditt Och Mitt", 45 min. Årets svenska kulturpris

         i Lojo nejden delades ut. Vi blev också bjudna

        på kaffe, te, saft och till det tilltugg. Alla  var       

        hjärtligt välkomna.            

-       onsdagen den 9.11, var det samkväm i

        marthastugan,

        kl. 18.00. Vi stickade sockor till krigarna i Uk -
        raina, blandat med lite andra diskus -
        sioner också.

-       lördagen den 12.11, Virkbymarthorna ordnade

        höstjippo med Västra Nylands Marthadistrikt.

        Gästerna fick göra en rundtur med bussar till      

        de  finaste sevärdheterna i Lojo med guide. 

        Att träffa varandra från Västra Nylands olika

        hörn var ett nöje. Speciellt fint var det att få

        önska marthorna från Sjundeå välkomna till

        den gemensamma träffen. Hoppas  ni trivs hos 

        oss.

 -      onsdagen den 23.11, kl. 18.00 fortsatte  stic -
         ningen, varvat med information om aktuell
         litteratur. Ett varmt tack till vår gäst, som höll
         oss litterärt informerade.

  -      söndagen den 27.11, kl. 19.00 Årets stora

        julkonsert i Tryckeriteatern, Karis. Den bestod 

        av stämsång och duetter, orkester och fem

        laddade artister. 

December:

-       lördagen den 3.12, kl. 13.00 - 15.00,  var det 
        julbasar i marthastugan, på två språk.
        Gör ett besök i vår vackra stuga.
        Där fick man köpa både bröd och hand -
        arbeten och dricka gott kaffe.        

-      onsdagen den 7.12, kl. 18.00 firades julfest i
       marthastugan. Lucia med tärnor besökte oss.
       och önskade en fin väntan på julen.
       Julegröt och tårta så söt, tårta så söt...blev vi
       också bjudna på. Och de där Korvatunturi inne -
       vånarna...man vet inte hur bråttom dom har i år?
       De kom...och eftersom alla varit snälla, fick vi
       också juleklappar! Välkommen nästa år igen.
       På julfesten delades det ut guld - och silver -
       märken till förtjänstfulla Marthor.
       Guldmärken erhöll: 1. Marita Lindros, 2. Kristel 
       Monthe´n, 3. Gunilla Nummi. 
       Silvermärket erhöll: 1. Siv Holmström, 2. Mari -
       anne Lahti, 3. Gunilla Räikkönen, 4. Irmeli Wik -
       man, 5. Benita Winberg.

-      onsdagen den 14.12, kl. 16.30, samlades sty -
       relsen i marthastugan för att planera vårens
       händelser och dricka en kopp jul - kaffe.   
       Här nedanför ser ni resultatet.

 

Händelser under år 2023:  
                     

Januari 2023:

-       Ordförande med vänner skrev ett fint samman -
        drag om året som gått samt planen för den 
        kommande terminen. Brevet har skickats till alla
        Lojo Marthor.     

-        måndagen den 9.1  simgymnastiken fortsätter.
         Flere simmare har plats i den varma bassängen
        Tag kontakt med någon Martha du känner, så
         berättar vi mera, om du vill komma med och
         bli " vigulantare"!

-        Vårens första marthamöte, onsadagen den
         18.1.2023, kl. 18.00 = kryddor med Mauste 
         Maja.

Februari:

-        onsdagen den 1.2, kl. 17.00, berättade förläg -
         garen Tapani Ritamäki och författaren Henrika
         Ringbom om nya böcker. De hade också
         böcker till salu.
         Kl. 17.00. Kaffegrupp 4 serverade, Siv, Kristina
         och Carola.

-       onsdagen den 8.2, kl. 17.00 hade styrelsen
        möte i marthastugan.
        

-       onsdagen den 15.2. var det årsmöte. Vi har fått
        nya fina stadgar, så besluten är nu lagliga och
        beslutföra. Lojo Kalkverks svenska Martha -
        förening har nu 55 st medlemmar.

-       efter årsmötet var det konstituerades styrelse -
        medlemmarna.

Mars:

-      onsdagen den 1.3, får vi höra om en reseberät -
       telse från Färöarna.

-      fredagen den 3.3, såg vi teaterstycket
       "Fröken Julie", kl. 19.00, på Svenska Teatern.
        August Strindberg var författaren.  
       

-     lördagen den 4.3. ordnade Västra Nylands 
      Martha distrikt en kurs i Karis om vegetarisk mat.

-     lördagen den 11.3, var  Västra Nylands Martha -
      distrikts årsmöte i Backdala i Backgränd.             
      Distriktet har nu 1001 medlemmar.   

-     onsdagen den 15.3, kl. 16.30, hade styrelsen              möte i marthastugan.                                             

-      onsdagen den 15.3. kl. 18.00 berättade Johan -
       na Grotell och Maria Cavonius om välfärdsom -
       rådeslagen i Nyland. Vi fick nya "färska" tele -
       fonnumror att ringa till när det kniper  någon --
       stans.

-     lördagen den 25.3,kl. 14.00 - 18.00 representerar
      några Marthor föreningen i Svartå slott,
      där den finska föreningen firar sitt 90 - års kalas.
      Vår gåva är ett bidrag till Marta - centrs.

-     Söndagen den 26.3, k.l. 13.00 i firades Marie
      bebådelsedagen tillsammans med Lojo svenska
      Församling i Virkby kyrka.

-    onsdagen den 29.3, kl. 18.00 sperade vi Bingo.
     Vid varje möte insamlas 1,00 €, för understöd
      till hjälp behövande. 

April:

-    onsdagen den 12.4, kl. 17.00 hade styrelsen
     möte. Kl. 18.00 på föreningsmötet, underhöll
     Sune Berghäll oss med sina vackra sånger.
     Han lovade komma på nytt och sjunga jul - sånger
     för oss  onsdagen den 22.11. 2023.         

-    onsdagen den 26.4, kl. 18.00, våren invigdes med
     skumpa och struvor. Hur Valborg och första maj
     har firats under tidigare år, fick vi också höra.

-    Marthastugan har genomgått en remont som be -
     rör värmesytsemet i huset. Huset har nu fjärr -
     värme. Det blir en grundrenovering av fjärr värme       systemet, vecka 12. Med hopp om sänkta värme -
     kostnader. Vattenledningar och toaletter reno -   
     veras också.  
     Föreningen ansöker om ekonomiskt stöd för att
     täcka kostnaderna.
     Remonten var avklarad ung. 1.4.2023. Vi  tackar
     Thomas som utförde arbetet. Det blev så  fint.

-    måndagen den 24.4, simmar vi den sista gången 
     för vårterminen. I höst börjar vi igen, måndagen 
     den 28.8.2023. Nya och gamla simmare varmt
     välkomna till den varma bassängen.
     

Maj:

-    onsdagen den 3.5, kl. 9.00, krattalko på martha -
     stugans gård, tillsammans med de finska 
     Martorna. Kaffe bjudning av finska Martorna.

-    onsdagen den 10.5, gjorde vi en vårutfärd till Eke 
     näs. Start från Garvartorget kl. 10.00 och Virkby 
     kors, kl. 10.15.Lunch i Ekenäs kl. 11.30. Vesterby
     trädgård
     Buss + lunch + kaffe + Chappes museum med
     guidning. Resans pris40,00 €. 31,00 €, om du har
     museikort. Hemma är vi ungefär kl. 17.30.
     Anmälningar till Irmeli, tel. 0503405089, före ons -
     dagen den 26.4. Manne tar emot 40,00 €, resans
     pris.             Välkommen med!

-   Onsdagen den 17.5 - 22.5. ordnade Västra
     Nylands Marthadistrikts "Stickcafe´" en resa
     till Gotland.
     Solen sken på hela resan och mycket har vi fått
      uppleva. Ett stort tack till alla som varit med och
      de som ordnat resan.

-    onsdagen den 24.5, kl. 18.00, firades den traditio 
     nella grillfesten, det var varmt och vackert                   väder och sommaren blev invigd.                         
     Ung marthorna ansvarade för trakteringen.
     Tack till er Ungmarthor.

-   samarbete inom Västra Nylands Marthor; Pickala
    Marthakrets i Sjundeå, inbjudöd Lojo Kalkverks -
    marthor på en vår - resa till Söderlångvik, tis -
    dagen den 16.5.                         
    Kiki och Irmeli tackar för en fin dag med Pickala
    och andra Marthor från Sjundeå.

-    lördagen den 27 och söndagen den 28.5, ordnar
     Marthaförbundet ett årsmöte i det vackra Borgå,
     på konstfabriken. Västra Alexandersgatan 1.
     Västra Nylands Marthadistrikt ordnade buss
     transporten. På mötet avgick den tidigare 
     förbundsordförande Andrea Hasselblatt och Mia
     Haffre´n heter den nyvalda ordföranden.
   

Juni:

-    lördagen den 10.6, Kaffe och korvförsäljning på
     Rompetori i Virkby, Kalkverksets fabriksområde.
     Marthorna deltar med kaffeförsälning, korvgrillning
    
  

Juli:

-   söndagen den 23.7. ordnade Västra Nylands 
    Marthadistrikt en resa till Strömfors och Lurens 
    sommarteater. Det var igen en fin resa, som
    ofta när Distriktet organiserar. Vi som var med
    var tacksamma för att Sonja Eklund - Dahlin tog 
    hand om oss. Tack också till Inga Mannström och 
    Distriktets styrelse.

-    onsdagen den 26.7, skall Martha firas. I planerna
     finns en Pick Nick i Petters park med alla Marthor
     i Lojobygden. Vi firar nämnligen Lojos 700 års fest
     samt inviger "Petters park". Som pro motor
     fungerar för  Lojo Kalkverks Mathor, ordförande
     Gunilla Räikkönen. Tillställningen börjar kl. 17.00 -
     19.00. Tag egen filt, dricka och smörgåsar med er,
     så hoppas vi på uppehållsväder. Alla som känner 
     för Martha är hjärtligt välkomna. Det ryms i 
     parken!

-    Save the date: Svenskspråkig beredskapsövning
     hösten 2023, Tyyni NASTA för kvinnor ordnas i
     Dragsvik av Kvinnornas Beredskapsförbund.
     De allra flesta kurserna hålls på finska, så lägg
     september på minnet! Mera information kommer
     senare från Marthaförbundet.

Lite om hösten 2023, mera info finns på "Hösten 2023".

-     Torsdagen den 31.8, blir det allsång på Rams -
      holmen i Ekenäs, distriktet ordnar en dag för
      Östersjöns välmående. Distriktets sam - trivsel -
      dag firas i november i Svartå.

-     fredagen den 29.9. Svenskspråkig beredskaps 
      övning för kvinnor  NASTA Tyyni arrangeras i
      Raseborg. Raseborgsvägen 29.
      Anmälningar via evenemangskalendern på
      martha.fi.
      Arrangör för kursen är Kvinnornas Beredskaps -
      förbund.

Ungmarthornas program:

-   Ungmarthorna träffas i Marthastugan varje jämn

     vecka på helgfria onsdagar. Känner du för att 

    samlas med unga glada marthor, är du välkommen

    med. Meddela dej till Ungmarthornas ordförande         Maritta Wasström.

    Ungmarthorna firar 20 - års jubileum, år 2023.

    Ungmarthornas program börja på hösten igen
    fredagen den 8.9.. De skall också närvara vid 
    mässan "I love me" i Helsingfors Mässcentrum,
    lördagen den 20.10.
    Fredagen den 10.11 blir det "jatkot" på 20 - års 
    firandet.

-   12 st Ungmarthor är för tillfället inskrivna i Lojo
    Kalkverks svenska Marthaförening. 
    Vi önskar att flere Ungmarthor kunde bli med -
    lemmar i det unga glada sällskapet. Välkomna!
 

Allmänt:

Det ursprungliga programmet kan förändras, beroende på t.e.x. föreläsarnas förhinder. Följ med de lokala tidningarnas föreningsspalter.               

     Övrigt nytt:

-   Meddelande till kaffemarthorna; Martha tur - listan;

    Nu finns det sex grupper. Vid

    "större" tillfällen sammanslås två grupper.

     Mariann Rehnman kan informera om gruppernas

     sammansättning-'.

     Kaffe listan finns till påseende på Marthastugans

    anslagstavla. Kaffet kostar för medlemmarna 
    2,00 €. Kaffemarthorna behöver inte erlägga av -
    gift, eftersom de arbetar för att alla skall få sin
    kaffetår. Kaffemarthorna får mot räkning/ kvitto
    tillbaka på den summa pengar som betalats för det
    som inhandlats för kqaffestunden.Ge kvittot till
    kassören Manne Rehnman. 80 - år fyllda behöver
    inte vara kaffe - marthor, om de inte vill. 

 

-   Lojo Kalkverks Svenka Marthaförening är med i 

    projektet att förfina Petter Forsströms park, till en

    sevärdhet. Gunilla Räikkönen är vår informatör
    vad beträffar "Petter Forsströms park".

-   Lojo fyller snart 700 år, året 2023. Evenemanget
    består av att alla lojonejdens Marthaföreningar
    samlas i "Petters park" för pick nick och sam -
    kväm.

-   medlemmarna får gärna komma med idéer och

    önskemål om föreläsningar på möten, resor och 

   exkursioner.

Styrelsens konstituerande möte, efter årsmötet
onsdagen den 15.2.2023, kl- 20.00.

-  På det konstituerande årsmötet, onsdagen den

   15.2.2022, fastställdes beslut om styrelsens sam-

    mansättning för åren 2023- 2025.                                 Mötet var upp - lagt enligt de nya stadgarna, från
    1.1.2023.  
    Reglerna säger nu att hela den tidigare styrelsen 
    bör avgå och följande år, 2024, skall hälften av 
    styrelsen avgå med lottdragning. Styrelse med -
    lemmarnas verksamhets tid är därefter två år för
    alla.

   Verksamhetsplanen för år 2023 skall följa ungefär 
   samma plan som för året 2022.förutom att det år
   2023 blir en grundrenovering av värmesystemet i
   marthastugan.

 

Ordförande:

*   Till ordförande valdes, Gunilla Räikkönen.

     till vice ordförande är Marianne Lahti.
     Andra vice ordförande Irmeli Wikman.

Sekreterare:

*    Sekreterare Gunilla Nummi. Vice sekreterare Siv

     Holmström.

Kassör:

*    Kassör Mariann Rehnman. Vice kassör Marita 

     Lindros.

Verksamhetsgranskare:

*    Verksamhetsgranskare är:  1. Elisabeth Kippila

      och Kristina Mielonen. Suppleanter Suzanne Di -
      Rådi - Maukku och Rosita Kallio.

Ungmarthorna:

*    Ungmarthornas representant på styrelsemöten är

      Ungmarthornas ordförande Maritta Wasström,

      suppleant är Suzanne diRodi - Maukku.

Styrelsemedlemmar:

*    Styrelsens sammansättning:1. Ordförande

      Gunilla Räikkönen, 2. Sekreterare Gunilla

       Nummi. 3. Kassör Mariann Rehnman. 

       4.  Marianne Lahti, 5. Siv Holmström, 

        6. Marita Lindros, 7. Kerstin Vanhanen, 

        8. Maritta Wasström,  9. Benita Winberg. 
      10. Irmeli Wikman.

Medborgarkommitte´n:

 *       Representant i medborgarkommitte´n är Siv 

          Holmström.

Luciasektionens medlem:

*        Representant för luciasektionen är Gunilla 

         Nummi.

*        Representanter för fastighetskommitte´n är:

        1. Mariann Rehnman, 2. Gunilla Räikkönen och

         3. Gunilla Nummi, och 4. Kerstin Vanhanen.

Arkivarier:

*       Som arkivarie fungerar .1.Siv Holmström och 

        2. och Kristel Monthe´n.

Fotografer:

*      1. Kerstin Vanhanen. 2.  Gunilla Räikkönen.    

Skribent:

*       Irmeli Wikman

Ansvarar för urklippsboken:

*       Irmeli Wikman

Distriktets representanter:

*       Gunilla Räikkönen och Gunilla Nummi fortsätter 

         som representanter på Distriktets och För-

         bundets årsmöten, med Maritta Wasström och

         Irmeli Wikman som suppleanter.

-       protokollet justeras av Siv Holmström och Benita
        Winberg.

-       Vävkonsulent:

        Vävkonsulenten är anställd för både finsk - och
        svenskspråkiga marthor.
        För tillfället innehar Ella Ekman den tjänsten.
        Hennes lön betalas ur budgeten för hela huset,
        som har en egen sektion.

Kontakter:

-       Ordförande Gunilla Räikkönen hoppas att ni 

         kontaktar henne om ni har "något på hjärtat.

 

Ett önskemål om att hedra Bergsrådet Petter 

Forsströms grav, på hans födelsedag den 9.11. 

framfördes på mötet.

Kom ihåg Martha! När en Martha har blivit befodrad martha guld - eller stora silvermärket, skall det efter att marthan vill avgå från martha verksamheten, eller vid hennes död, märken återlämnas till Marthaförbundet. Detta på grund av att varje märke är personligt och kan inte bäras av någon annan eller ärvas.

Ett önskemål har framförts, vad beträffar "brödauktionen"! Eftersom föreningsmedlemmarna har minskat under de senaste åren, kunde man bjuda en vän eller granne med på auktionen, för att lättare få varorna sålda?

- Tag vara på er, bästa Marthor, tvätta händerna ofta

   håll avstånd från varandra och hosta i armvecket

   eller en näsduk, så får vi träffas igen! 

Styrelsen/I.W.

I.W.
Kontaktuppgifter

Kontakt

Marthastugan
Marthastuguvägen 2,
08700 Lojo
(Virkby)

Gunilla Räikkönen
Ordförande
gunilla.raikkonengmail.com
050 662 44