Lojo Kalkverks Svenska Marthaförening

Information för våren 2024

23.05.2024 kl. 10:06
Information för våren 2024

Välkommen till Lojo Kalkverks svenska Marthaförenings hemsida.

Här får Du veta om den närmaste tidens händelser och om du ännu inte är Martha, önskar vi Dig välkommen till vår förening. Adressen är, Marthastuguvägen 2. 08700 Lojo. Huset finns i Virkby. 


Vi har möten varje ojämn veckas onsdag, kl. 18.00 börjar möten, om inte annat meddelas.

Marthaförbundets rådgivare besöker gärna för -
eningar. Prisinformation finns tillgänglig i  för -
bundets prislista på www.martha.fi/om-oss/
marthakoket.
För närmare information, hör av dig till rådgiva -
ren för den aktuella kursen.
Mera i tidskriften Martha nr. 1/24, sidan 42.


Hemsidan är redigerad den 17.5.2024.

Program för våren 2024:

Under år 2024, fyller Marthaförbundet 125 år.

Januari 2024:
    

-   Onsdagen den 17.1, kl. 18.00 i marthastugan,
    farmaceut Johanna Holmbom, föredrag om
    "Medicinernas samverkan".
     Kom ihåg; tag alltid medicin med ett glas vatten!
    Ha alltid en lista med dina mediciner, tel.nr. till och
    tel.nr. till närmaste anhörig med dig i handväskan,
    eller fickan.
    Tack Johanna, för din föreläsning, nu vet vi mycket
    mera.

-   Onsdagen den 31.1, kl. 18.00, Cilla Törnblom 
    Backman var på besök.
    Tack Cilla Törnblom hela tillställningen var intres -
    sant!       
    Cillas sammandrag om "Seder och bruk i Lojo -
    bygden kan bli färdig i maj 2024, om allt går bra.                                                                

Februari:

-   Tisdagen den 6.2, Lilla Teatern. Vi fick se sång -
    teatern "Katrina", som väl berättade om hurudant
    livet var förr för en kvinna på Åland med familj
    där mannen var sjöman. Med tacksamhet tänker
    vi på att tiden gått framåt, med bättre sociala 
    förmåner.

  

-   Onsdagen den 14.2, kl. 18.00, författaren Kerstin
     Karlberg, som berättade om sin bok, "Vad korpen 
     ser". 
     Ett stort tack till Kerstin för besöket och för att
     hon med många böcker, teatrar och utställningar
     tar väl hand om vår västnyländska historia. 

-    Onsdagen den 28.2, kl. 18.00, föreningens Års -
     möte. 
     Efter årsmötet träffades styrelsen för att konsti -
     tueras. 

Mars:

 Onsdagen den 13.3, kl. 18.00, "Må bra kväll",
    med Shweta Singla. Fina Shweta lovade komma
    på nytt och hälsa på oss.

-   Söndagen den 17.3, kl. 13.00, Marie bebådelse -
    dags högmässa i Virkby kyrka. Marthaföreningen
    medverkade. Kyrktaxi och kyrkkaffe. 

-   Lördagen den 23.3, Västra Nylands Martha -
    distriktets möte i Sjundeå. Det är första gången
    Sjundeå Marthorna ordnar distriktsmöte i Västra
    Nylands Marthadistrikts regi. Spännande!
    Förut hörde Sjundeå Marthorna till Mellan Nyland.

-   Onsdagen den 27.3, kl. 18.00, Sohlmans trädgård,
     vi fick arrangera blommor för våren. 
     Dethär kan vi gärna göra om nästa vår.

April:

-   Onsdagen den 10.4, kl. 18.00, med temat efter -
    rätter. Marianne Lahti, Benita Winberg och Gu -
    nilla hade lagat goda hälsosamma efterrätter, som
    18 st Marthor fick njuta av.

-   Tisdagen den16.4, sista dagen att meddela sig 
     till förbundets årsmöte. Då skall fullmakten vara
     undertecknad och skickas till marika.danielsson
     @martha.fi
     Mera info i Marthabladet nr 37.     

-   Onsdagen den 24.4, kl. 18.00. Te - kväll varvat
     med tilltugg, handarbete och vi lyssnade på nos -
     talgisk text.
     Kaffegrupp 1: Ann - Mari, Barbro, Benita och 
     Eyvor.

Maj:

-   Torsdagen den 2.5, kl. 9.00, krattningstalko på
     marthastugans gård. Tag med dig egna krattnings -
     grejer eller låna från marthastugan, viktigast är att
     du kommer. De finska Martorna förser folket med
     förfriskningar.

-   Lördagen den 4.5. Loppmarknad. Samla ihop alla
    dina kläder som du inte längra går med eller 
    saker du inte mera behöver så säljer vi bort dem.
    

-   Måndagen den 6.5, samarbete med den finska fö -
    reningen, loppmarknad på Marthastugans gård.
    "Hyvät kiertämään"! Samla ihop i ditt hushåll allt
    det du inte mera vill ha, det blir bidrag till någon
    hjälporganistaion.

-   Lördag och söndag, 4 -5.5. Marthaförbundets 
    årsmöte i Vasa.                                                                                                                                               -   Onsdagen den 8.5, vårutfärden till Raseborgs
    slott med guidning. Guide visade också oss runt i
    Ekenäs g"Gamla stan".
    Lunch var i Horsbäck.
    En fin resa igen, tyckte alla deltagare.
    

-   Onsdagen den 22.5, kl. 18.00, grillfest med Ung -
    marthorna.

Juni:

-   Lördagen den 8.6. Rompetori.
    Smörgåstillredning på fredagen.
    Kaffekokning ocg bullstekning på lördagen kl. 7.00.

Juli:

-   Fredagen den 26.7, kl. 15.00 Marthas namnsdag
    firas i Petter Forsströms park, tillsammans med
    Västra Nylands Marthadistrikt . Välkomna!

Augusti:

-   17.8, Virkbydagen med Ungmarthorna.

-   Torsdagen den 29.8, Distriktets Östersjödag i
    Ramsholmen. 

September:

-   Måndagen den 2.9, kl. 16.30 till 25.11, simning?

-   Onsdagen den 11.9, kl. 18.00, höstens första
    marthamöte i Marthastugan.

Kom ihåg, bästa Marthor:
"Att hjälpa varandra är ett vetenskapligt beprövat
 sätt att bli lyckligare"!

I.W.
Kontaktuppgifter

Kontakt

Marthastugan
Marthastuguvägen 2,
08700 Lojo
(Virkby)

Gunilla Räikkönen
Ordförande
gunilla.raikkonengmail.com
050 662 44