Välkommen till Lojo Kalkverks Svenska Marthaförening

Marthaföreningen är grundad år 1933 av bergsrådet Petter Forsström och hans fru Margit. Föreningen fungerar i Virkby och var vid grundandet tvåspråkig. År 1937 delades föreningen i en svensk och en finsk förening.

Huset som familjen Forsström doneade inrymmer bland annat vävstolar och ett rymligt kök. I loftet bredvid huset finns fler vävstolar. Man behöver inte kunna väva och laga mat för att kunna bli medlem i marthaföreningen, det får man lära sig om man vill!

Den svenska föreningen inkluderar också en grupp Ungmarthor, som har sina träffar separat från de äldre. Ungmarthornas verksamhet beaktar också barnen som ibland får följa med sina mammor på "möte". Föreningen har också herr-medlemmar.

Möten

  • Marthorna träffas varannan onsdag, ojämna veckor, kl. 18.30 om inte annat meddelas, antingen på marthastugan, på utfärder eller exkursioner.
  • I Lojo simhall träffas vi varje måndagkväll för att simgymnastisera med ledare.
  • Närmare info hittar du under "händelser" i tidningarna Västra Nyland och Länsi-Uusimaa.

Välkommen att se hur vi har det! Kanske är det är någonting som intresserar dig?

Aktuellt

Hösten 2018

Marthorna har sina möten på Marthastugan i Virkby på Marthastuguvägen. Vi träffas varannan onsdag, ojämna veckor. Möten börjar kl. 18.30 om inte annat meddelas. Vi skall minnas Zacharias Topelius, med en sång före möten.
8.9 Sommarresa till Hangö. Bussen startar från Lojo, Garvartorget 8.30.

10.9–26.11 Simgymnastiken börjar i Lojo simhall.

12.9. Höstens första möte: "Ordstäv och talesätt". Medlemmarna medverkar.

19.9. Styrelsens möte.

26.9. kl.18.00 Födelsedagsfest tillsammans med ungmarthorna.

10.10. Bingo. Alla tar en vinst med.

13.10. Martha distriktets matkulturmässa i Ekenäs.

17.10 kl. 18.00 Kungsvägen med Torsti Salonen. Postkort från K.vägen.

6.11 kl. 18.00 Svenska dagen firas i Åsvalla.  

7.11. Läsvärda böcker och författare. Bibliotekarie Helena Brenner berättar.

10.11. Marthadistriktets höstmöte i Pojo.

17.11. Marthaförbundets höstmöte i Helsingfors.
 
21.11. Ossi Mielonen visar bilder från Marthaföreningens 80 års kalas.

24.11. Lilla Teatern: Visor för full hals, med Erna Tauros och Bengt Ahlfors musik.

1.12. Julbasar i Marthastugan, kl. 13.00 - 15.00.  

5.12. kl. 18.00 Julfest tillsammans med Ungmarthorna

Ungmarthorna är hjärtligt välkomna på alla möten som här står skrivna. Det är en önskan av alla andra marthor. Förfrågningar: Ordförande Gunilla Räikkönen, tel. 050 66244 eller gunilla.raikkonen@gmail.com

Informatör: Irmeli Wikman, te. 050 3405089 eller Irmeli.wikman@gmail.com
05.09.2018 kl. 11:05

Marthastugan
Marthastuguvägen 2, 08700 Lojo (Virkby)