Välkommen till Lojo Kalkverks Svenska Marthaförening

Marthaföreningen är grundad år 1933 av bergsrådet Petter Forsström och hans fru Margit. Föreningen fungerar i Virkby och var vid grundandet tvåspråkig. År 1937 delades föreningen i en svensk och en finsk förening.

Huset som familjen Forsström doneade inrymmer bland annat vävstolar och ett rymligt kök. I loftet bredvid huset finns fler vävstolar. Man behöver inte kunna väva och laga mat för att kunna bli medlem i marthaföreningen, det får man lära sig om man vill!

Den svenska föreningen inkluderar också en grupp Ungmarthor, som har sina träffar separat från de äldre. Ungmarthornas verksamhet beaktar också barnen som ibland får följa med sina mammor på "möte". Föreningen har också herr-medlemmar.

Möten

  • Marthorna träffas varannan onsdag, ojämna veckor, kl. 18.30 om inte annat meddelas, antingen på marthastugan, på utfärder eller exkursioner.
  • I Lojo simhall träffas vi varje måndagkväll för att simgymnastisera med ledare.
  • Närmare info hittar du under "händelser" i tidningarna Västra Nyland och Länsi-Uusimaa.

Välkommen att se hur vi har det! Kanske är det är någonting som intresserar dig?

Aktuellt

Vårens program

Mötena börjar kl. 18.30, om inte annat meddelas, varannan onsdag, ojämna veckor. Nya och gamla marthor är välkomna på möten till Marthastugan.
Vattengymnastiken börjar 15.1.2018 till 23.4.2018. Vecka 8 sportlov.

31.1 Chrisse Bäckström, Laserteknik i hälsovården.
14.2 Årsmöte.
28.2 Lilla Teatern, Tove Janssons "Sommarboken".
14.3 Michaela Lönnblad, Reko och närmat, tillsammans med ungmarthorna.
17.3 Distriktets vårmöte i Degerby, kl. 13.00.
18.3 Marthornas kyrk söndag i Virkby kyrka kl. 13.00.
28.3 Brödauktion.
11.4 Folkdräkter med Gunilla Nummi.
25.4 Torsti Salonen, Lojo under krigstiden.
5.5 Förbundets årsmöte i Åbo.
5.5 Virkby vårdag.
9.5 Anita Storm, Giftfri vardag.
23.5 Grillfest med Ungmarthorna kl. 18.00.
30.5 Vårutfärd till Arboretum Magnolia kl. 17.00.
9.6 Rompetori, kl.9.00 - 15.00.
 
  • Eventuellt sommarutfärd till Hangö 
  • Virkbydagen
12.9 Höstens första möte. 
30.01.2018 kl. 13:31

Marthastugan
Marthastuguvägen 2, 08700 Lojo (Virkby)